Jäsenkyselyt

Vastausaika jäsenkyselyyn yhdistyksen virkistystoiminnasta päättyi 30.9.2019.


Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!                                                                                   


Kyselyyn vastanneiden yllätyspalkinnon arvontaan osallistuneiden kesken arvottiin 2 kpl 20€:n S-ryhmän lahjakortteja. Voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

 

 

___________________________________________________________

Lomarahan vaihto

 

1.2.2018 voimaan tulleet uudet työehtosopimukset (KVTES ja TS) antavat mahdollisuuden sopia paikallisesti lomarahojen vaihtamisesta vapaaksi. Paikallisesta sopimuksesta neuvottelee pääluottamusmies.

Turun kaupungilla on jo voimassa ns. talkoovapaasopimus, jonka mukaan työntekijä voi hakemuksesta saada viikon vapaasta 5 päivää palkatonta ja 2 palkallista. Tällöin ei voi ottaa tilalle sijaista.

Kyselyllä kartoitimme jäsenistön näkemystä lomarahan vaihtamisesta vapaaksi, osittain tai kokonaan. Jäsenistön kannattaa muistaa, että lomarahojen vaihtaminen vapaaksi alentaa vuosiansion määrää ja näin siis myös eläketulojen määrää.

Viikon aikana kyselyyn vastasi 38% Turun kaupungin jytyläistä. Vastanneista 63 % ilmoitti, ettei vaihda lomarahoja vapaiksi, 14 % ilmoitti että voisi vaihtaa ja 23 % ilmoitti, että riippuu tilanteesta.

Yhdistyksen hallitus päätti, että yhdistys on mukana neuvottelemassa sopimusta. Sopimukseen tulee kirjata mahdollisuus sijaisen ottamisesta. Lomarahan vaihto on täysin työntekijän itsensä valittavissa ja vapaaehtoista.

Kiitokset kyselyyn vastanneille!