Luottamusmiesvaalit 2020

JYTYN LUOTTAMUSMIESVAALIT 2020

Etsimme ehdokkaita seuraaville paikoille:
 

TURUN KAUPUNKI

  • pääluottamusmies
  • sivistystoimiala: kaksi (2) luottamusmiestä ja varaluottamusmiestä
  • hyvinvointitoimiala: kolme (3) luottamusmiestä ja varaluottamusmiestä
  • vapaa-aikatoimiala: luottamusmies ja varaluottamusmies
  • konsernihallinto, palvelukeskukset, kaupunkiympäristötoimiala, pelastuslaitos: kaksi (2) luottamusmiestä ja varaluottamusmiestä

LOIMAAN KAUPUNKI

  • pääluottamusmies
  • luottamusmies (kaksi 2 luottamusmiestä ja varaluottamusmiestä)

SALON KAUPUNKI 

  • koko kaupunki (pääluottamusmies) 
  • koko kaupunki (yhteensä kolme luottamusmiestä) 
  • maatalouslomitus 

MUUT TYÖNANTAJAT

Voimassa olevien työehtosopimusten mukaan Jytyllä on oikeus asettaa luottamusmies seuraaville työnantajille:

Arkea Oy
Auralan Setlementti ry
Kaarea Oy
Lastentalo Mukulax   
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä
Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry
Muurlan Evankelisen Opiston Säätiö
Naantalin kaupunki
Onvire oy
Raision kaupunki
Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä 
Salon seudun koulutus Oy
Salon seudun koulutuskuntayhtymä
Sininauha Oy
SOS-Lapsikylä ry
Turku Science Park Oy Ab
Turun ammattikorkeakoulu Oy
Turun ensi- ja turvakoti ry
Turun Kaupunginteatteri Oy
Turun Kaupunkiliikenne Oy
Turun Satama Oy
Turun Seudun TST ry
Turun Vesihuolto Oy
TVT Asunnot Oy
Verkanappulat Oy 

Toimikausi

1.1.2021–31.12.2024

Vaalikelpoisuus

Vaalikelpoisia ovat ne Jytyn jäsenet, jotka ovat ko. työantajan palveluksessa ja ovat antaneet suostumuksensa luottamusmiesvaaliehdokkaaksi.

Ehdokasasettelu

Asetu ehdolle toimittamalla ehdokassuostumuslomake asianmukaisesti täytettynä viimeistään keskiviikkona 25.11.2020 Jyty Lounais-Suomi ry:n toimistoon joko postitse osoitteella Jyty Lounais-Suomi ry, Vaalitoimikunta, Yliopistonkatu 37 A 55, 20100 Turku tai skannattuna sähköpostilla toimisto@jytylounaissuomi.fi, viestin aiheeksi Vaalitoimikunnalle.

Mikäli ehdokkaita kutakin luottamusmiespaikkaa kohti asetetaan vain yksi, syntyy sopuvaali. Jos asetetaan useampia ehdokkaita, suoritetaan marras-joulukuun vaihteessa vaali, jossa eniten ääniä saaneet tulevat valituiksi.


Äänioikeus

Äänioikeutettuja luottamusmiesvaalissa ovat ne Jytyn jäsenet, jotka ovat vaalin toimittamisajankohtana työnantajaan palvelussuhteessa. Virkavapaalla tai työlomalla olevat jäsenet ovat äänioikeutettuja. Mikäli luottamusmiesten toimialue on rajattu, äänioikeutettuja ovat vain ne jäsenet, joita valittavaksi tuleva luottamusmies edustaa.

 

2.11.2020 Vaalitoimikunta     

EHDOKASSUOSTUMUS-
LOMAKKEET:

HUOM!
Ehdokassuostumuslomake 
tulee toimittaa Jyty Lounais-Suomen toimistoon viimeistään
keskiviikkona 25.11.2020!

Lomakkeen tulee siis olla perillä 25.11.2020.