Jyty Lounais-Suomen syyskokous 30.11.2023

Kokouskutsu

Jyty Lounais-Suomi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään 
torstaina 30.11.2023 klo 17.30 alkaen 
Turun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan Cafe Vanhassa Tammessa, Ruissalon puistotie 215, Turku. 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 15 §:n mukaiset asiat:

- päätetään, käyttääkö yhdistys liiton sääntöjen 12 §:n mukaista mahdollisuutta korkeampaan jäsenmaksuun, päätetään kannatusjäsenmaksun suuruudesta ja vahvistetaan jäsenmaksut vuodeksi 2024 ottaen huomioon 8 §:n säännökset,
- määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tai sekä muiden luottamustehtävien mahdolliset palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet vuodelle 2024,
- vahvistetaan vuoden 2024 talousarvio sekä toimintasuunnitelma,
- valitaan hallituksen puheenjohtaja,
- vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä,
- valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet,
- valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja tai yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja,
- käsitellään jäsenaloitteet ja hallituksen vastaukset niihin,
- päätetään muista kokoukselle esitetyistä asioista huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.

Lisäksi kuullaan Jytyn ajankohtaiskatsaus, jonka pitää aluetoiminnan asiantuntija Pekka Kähkönen.

Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni.
Äänioikeutta ei voi käyttää asiamiehen välityksellä.
Kannatusjäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Iltapala tarjolla klo 17.00 alkaen. 
Kokouksen jälkeen mahdollisuus osallistua opastetulle n. tunnin kestävälle kasvihuonekierrokselle, kierrokselle mahtuu 30 ensimmäistä ilmoittautunutta. Mikäli kaikki eivät mahdu opastetulle kierrokselle, he voivat kiertää kasvihuoneissa itsekseen.

Tarjoilun ja opastettujen kierrosten vuoksi kokoukseen tulevia pyydetään ilmoittautumaan viimeistään 21.11.2023 alla olevalla sähköisellä lomakkeella tai puhelimitse 040 044 8882.

TERVETULOA!

Turussa 5.10.2023

Jyty Lounais-Suomi ry
Hallitus