JäsenmaksutJäsenmaksut vuonna 2024

Jyty Lounais-Suomi ry:n toimiston yhteystiedot:
Puhelin: 040 044 8882
Sähköposti: toimisto@jytylounaissuomi.fi

1,32 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta

Työssä oleva jäsen maksaa prosentuaalista jäsenmaksua. Se lasketaan kaikesta ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, johon kuuluvat myös luontoisedut, työaikakorvaukset, lomaraha ja lomakorvaus. Jäsenmaksu maksetaan myös osa-aikatyöstä ja työstä, jota teet saadessasi soviteltua työttömyyspäivärahaa. 

Voit laskea jäsenmaksun Jytyn sivuilla olevalla laskurilla, laskurin löydät täältä.

Kuukausittain maksettava jäsenmaksu sisältää jäsenyhdistyksen, liiton ja työttömyyskassan osuuden. Ammattijärjestön jäsenmaksun saa vähentää verotuksessa.

Vaivattomin tapa maksaa jäsenmaksu on antaa työnantajalle valtakirja, jolla jäsen valtuuttaa työnantajan perimään jäsenmaksun suoraan palkasta. Pyydä valtakirja yhdistyksen toimistosta tai liitosta p. 020 789 3720, jasenrekisteri@jytyliitto.fi tai p. 020 789 3730, jasenmaksut@jytyliitto.fi ja toimita valtakirja työnantajasi palkkahallintoon. Tarkista palkkalaskelmastasi, että työnantaja on perinyt jäsenmaksun valtuutuksesi mukaisesti.

Jäsenmaksun voi maksaa myös itse viitenumeroa käyttämällä. Tällöin jäsenmaksun maksamisesta täytyy huolehtia itse, sillä emme lähetä jäsenmaksusta laskua kuukausittain. Kuukausittain maksettaessa jäsenmaksun eräpäivä on seuraavan kuukauden 15. päivä, jolloin maksu kirjautuu oikealle kuukaudelle. Jäsenmaksutilanteen pääsee tarkistamaan Jässärissä. Jäsenmaksusumman laskemiseen voi hyödyntää Jässäristä löytyvää laskuria. Laskurilla voi muodostaa myös jäsenmaksuviitteen, jolloin jäsenmaksu kohdistuu halutulle ajankohdalle.


Euromääräinen jäsenmaksu

Euromääräistä jäsenmaksua 7 €/kk maksavat jäsenet, jotka vähintään kuukauden ajaksi ovat jääneet vaille palkkaa: virkavapaa, työloma, opiskelu, sairausloma, karenssi, Kelan päiväraha, kuntoutustuki (= määräaikainen työkyvyttömyyseläke) ja äitiys-, isyys-, hoito- ja vanhempainvapaa. Voit ilmoittaa palkattomasta ajasta yhteydenottolomakkeella Jässärissä tai sähköpostitse tai puhelimitse yhdistyksen toimistoon.

Jäsenmaksuvapautus
Varusmies- ja siviilipalvelusaika on vapautettu jäsenmaksusta. Vapautuksen jäsenmaksusta saa lähettämällä esimerkiksi palvelukseenastumismääräyksen tai muun todistuksen.

Työttömyyskassan maksamat etuudet

Työttömyyskassan etuudesta (työttömyyspäiväraha, vuorottelukorvaus jne) peritään prosentuaalinen jäsenmaksu, joka sisältää liiton ja työttömyyskassan osuuden. Työttömyyskassa perii jäsenmaksun suoraan etuudesta. Jos sinulle maksetaan soviteltua työttömyyspäivärahaa, kun teet keikka- tai osa-aikatyötä, sinun tulee muistaa itse suorittaa jäsenmaksu palkkatuloista tai toimittaa työnantajalle valtakirja jäsenmaksun perintää varten. Lisätietoa etuuksista työttömyyskassan sivuilta.


Opiskelijajäsenyys on maksuton
Ammattiliitto Jytyyn ensimmäistä kertaa liittyvän päätoimisen tutkinto-opiskelijan jäsenyys on maksuton. Jytyn opiskelijajäsen opiskelee pääsääntöisesti ammatti- ja aikuisopistossa, urheiluopistossa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Myös lukiossa opiskeleva voi liittyä Jytyn opiskelijajäseneksi. Jos opiskelijajäsen työskentelee opintojen ohella vähintään 18 tuntia viikossa, maksaa hän prosentuaalista jäsenmaksua niiltä kuukausilta, kun saa palkkaa. Tällöin opiskelijajäsenen kannattaa liittyä myös työttömyyskassan jäseneksi, mikäli ei kuulu siihen ennestään.

Jytyn varsinainen jäsen, joka aloittaa päätoimisen opiskelun tai on opintovapaalla ja ei saa opintojen aikana palkkaa, maksaa euromääräistä jäsenmaksua 5 €/kk.


Kannatusjäsenmaksu 36 euroa/vuosi
Eläkkeelle siirtyvän varsinainen jäsenyys liitossa ja työttömyyskassassa päättyy. Ilmoita eläkkeelle jäämisestäsi yhdistyksen toimistoon tai liittoon p. 020 789 3720 tai jasenrekisteri@jytyliitto.fi. Halutessasi voit jäädä yhdistykseen kannatusjäseneksi.

Eläkkeelle jäädessäsi on tärkeää, että irtisanot palkkatoimistoon antamasi jäsenmaksun perintävaltakirjan, jos jatkat työskentelyä satunnaisesti entisellä työnantajallasi. Jytystä ei mene tietoa erostasi palkkatoimistoon.


Yrittäjän jäsenmaksu
Jos jäsen siirtyy yksityisyrittäjäksi, hän voi säilyttää liiton jäsenyyden 18 kuukauden ajan. Hän maksaa euromääräisen jäsenmaksun, joka on 7 €/kk. Lisätietoa yrittäjyydestä työttömyyskassan sivuilta.