Hallitus

Yhdistyksen arjesta, toiminnasta ja hallinnosta vastaa yhdistyksen hallitus. 

Jyty Lounais-Suomen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi viisitoista (15) varsinaista 
jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenmäärä vahvistetaan vuosittain syyskokouksessa. Syyskokouksessa vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä ja valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen varsinaiset jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Puheenjohtaja valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan. 

Päätösvalta yhdistyksessä on jäsenillä. Yhdistyksellä on vuosittain kevätkokous ja syyskokous, joissa yhdistyksen asioista päätetään. Lisäksi voidaan järjestää näitä ylimääräisiä kokouksia tarpeen niin vaatiessa.

Jyty Lounais-Suomi ry:n hallituksen kokoukset 2023:

  • ma 23.1.2023 klo 17.00,  Jyty Lounais-Suomen toimisto + Teams
  • ti 14.2.2023 klo 17.00, Jyty Lounais-Suomen toimisto + Teams
  • ti 14.3.2023 klo 17.00, Jyty Lounais-Suomen toimisto + Teams
  • ti 18.4.2023 klo 17.00, Jyty Lounais-Suomen toimisto + Teams
  • ti 23.5.2023 klo 17.00, Jyty Lounais-Suomen toimisto + Teams
  • to 24.8.2023 klo 17.00, Jyty Lounais-Suomen toimisto + Teams
  • to 21.9.2023 klo 17.00, Jyty Lounais-Suomen toimisto + Teams
  • to 19.10.2023 klo 17.00, Jyty Lounais-Suomen toimisto + Teams
  • to 16.11.2023 klo 17.00, Jyty Lounais-Suomen toimisto + Teams
  • to 14.12.2023 klo 17.00, Jyty Lounais-Suomen toimisto + Teams