Hallitus

Yhdistyksen arjesta, toiminnasta ja hallinnosta vastaa yhdistyksen hallitus. 

Päätösvalta yhdistyksessä on jäsenillä. Yhdistyksellä on vuosittain kevätkokous ja syyskokous, joissa yhdistyksen asioista päätetään. Lisäksi voidaan järjestää näitä ylimääräisiä kokouksia tarpeen niin vaatiessa.

Jyty Lounais-Suomi ry:n hallituksen kokoukset 2024:

Ma 8.1.2024 klo 17.15 järjestäytymiskokous, yhdistyksen toimisto
Ti 6.2.2024 klo 16.30 yhdistyksen toimisto + Teams
Ti 12.3.2024 klo 16.30 yhdistyksen toimisto + Teams
Ti 9.4.2024 klo 16.30 yhdistyksen toimisto + Teams
Ti 14.5.2024 klo 16.30 yhdistyksen toimisto + Teams